Werkwijze

 

Kennismakingsgesprek
Wanneer u contact met mij opneemt, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is om een beeld van uw kind te krijgen en het probleem. Aan het eind van het gesprek stellen we samen vast of ik u of uw kind kan helpen. Als dit wel het geval is, zal er een intakegesprek volgen. Is dit niet het geval, dan kan ik u eventueel verwijzen naar een andere praktijk of instantie. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kost u niets.

 

Intakegesprek en opstellen handelingsplan
Tijdens het intakegesprek gaat het vooral om het verzamelen van gegevens, waarin de interesses, de sterke kanten van het kind, de hulpvraag en de moeilijkheden in beeld worden gebracht. Ook worden in het verleden afgenomen testen en eigen schoolwerk hierin meegenomen. Al deze gegevens worden verwerkt en kunnen soms leiden tot aanvullend onderzoek of screening. Op basis van de verzamelde informatie wordt een diagnose gesteld en wordt de hulpvraag bepaald dat in een handelingsplan wordt verwerkt. Voor het verkrijgen van gegevens wordt er altijd toestemming van de ouders gevraagd.
Het handelingsplan is de basis voor de begeleiding. In een handelingsplan staat o.a. aan welke doelen gewerkt wordt.

 

Begeleiding
Het handelingsplan wordt opgesteld voor een periode van 8 tot 12 weken. De remedial teaching wordt één of twee keer per week gegeven. Er wordt gewerkt vanuit de onderwijsbehoeften van het kind (handelingsgerichte diagnostiek). Motivatie, plezier en inzicht in eigen kunnen vormen belangrijke uitgangspunten in de begeleiding.

 

Evaluatie
Aan het einde van een periode van wekelijkse begeleiding zal er een schriftelijke evaluatie plaatsvinden, die wordt besproken met het kind en de ouders.