Voorstellen

 

Mijn naam is Marjan Meijerink-Hoekstra en ik heb in 2011 Remedial Teaching Nieuwleusen opgericht.

 

Na 17 jaar in de verschillende groepen in het basisonderwijs te hebben gewerkt, ben ik in 2002 vol enthousiasme overgestapt naar een baan als ambulant begeleider bij cluster 2 onderwijs. Ik volgde de opleiding tot ambulant begeleider en de opleiding tot leraar speciaal onderwijs voor auditief gehandicapten/ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (nu: TOS: Taal OntwikkelingsStoornissen) en kreeg steeds meer zicht op de mogelijkheden om kinderen met leerproblemen van allerlei aard extra zorg te verlenen. Kinderen met leesproblemen boeiden me het meest van alles. Ik besloot me hier nog meer in te verdiepen. Daarom ben ik de tweejarige HBO-Master opleiding tot lees- en dyslexiespecialist gaan volgen. Mijn afstudeeronderzoek ging over spelling; ‘Profiteren spellingzwakke leerlingen van de visualisatie van de klanken in kleuren in combinatie met de regel?’ Met dit onderzoek ben ik augustus 2011 afgestudeerd. Nu ben ik Master SEN, Special Educational Needs.

 

Samen met mijn diploma’s leraar speciaal basisonderwijs, met als specialisatie onderwijs aan kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden en Remedial Teaching Primair Onderwijs weet ik dat individuele begeleiding van kinderen, waarbij goed aangesloten kan worden bij de interesses en sterke kanten van ieder kind, binnen de organisatorische beperkingen van het basisonderwijs soms moeilijk te realiseren is. Dit is de reden dat ik ervoor gekozen heb om een eigen praktijk te starten.

 

Daarnaast ben ik lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, lidnummer 121076, waarbij ik graag naar lezingen ga om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Zoals programma’s voor effectieve leesondersteuning, lezen in blokjes, sleeplezen, voorschotbenadering, Kids’ skills en dyscalculie. Ook ben ik gecertificeerd in de begeleidingsvormen: CONNECT, RALFI, SLEEPlezen, BOUW! en 'Alle teksten de baas!' (begrijpend lezen).

 

In mijn praktijk zijn respect voor kinderen, succeservaringen, uitgaan van sterke kanten en begeleidingsvormen die hun effect bewezen hebben de uitgangspunten van iedere begeleiding. Vandaar dat iedere begeleiding vooraf gegaan wordt door een uitgebreide intake, waarin de interesses en sterke kanten van een kind net zo duidelijk in beeld gebracht worden als de hulpvraag en de moeilijkheden van een kind.