Tarieven

 

Intake
Kennismakingsgesprek gratis en vrijblijvend
Adviesgesprek en opstellen handelingsplan uurtarief
   
Remedial teaching
45 min. begeleiding, 15 min. verslaglegging € 50,- (uurtarief)
30 min. begeleiding, 15 min. verslaglegging  € 35,-
   
Didactisch onderzoek/ Dyslexiescreening  uurtarief
Afname van de benodigde testen, 2 tot 3 uur
Een screening kan niet leiden tot een dyslexieverklaring, de gegevens kunnen wel
meegenomen voor de verklaring
 
 Groepstraining begrijpend lezen:
'Alle teksten de baas'  6x 1,5 uur € 225,- (incl. materiaal)
 
Evaluatie gesprekken en/of verslagen uurtarief
Gesprekken met ouders/wettelijk vertegenwoordigers, leerkrachten en andere 
betrokkenen
Voor gesprekken met begeleiders/leerkrachten op school zal ook reistijd in rekening
worden gebracht
Verslaglegging van handelingsplannen, onderzoeken, evaluatiemomenten, e.d.
 
Telefonisch consult      uurtarief

 


Tarieven zijn volgens de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers en vrijgesteld van BTW.

Remedial Teaching wordt slechts in een beperkt aantal gevallen vergoed door verzekeraars. Wel bestaan er mogelijkheden om de kosten af te trekken van de belasting en om een beroep te doen op de bijzondere bijstand als de kosten te hoog zijn voor uw inkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de stichting Balans (www.Balansdigitaal.nl) of op www.steunpuntdyslexie.nl

Aan het eind van iedere maand krijgt u de rekening mee. U wordt verzocht deze binnen twee weken te betalen via bank of giro.


Afmelding bij ziekte of afwezigheid:

In geval van verhindering of ziekte worden afspraken in rekening gebracht, tenzij ze 24 uur van te voren worden geannuleerd.


Schoolvakanties:

In de schoolvakanties is er, in overleg, remedial teaching mogelijk.