Remedial teaching

 

Wat is remedial teaching?

Remedial = een ‘remedie’, een tussenoplossing zoeken voor een leer- en/of gedragsprobleem.

Teaching = onderwijzen.

 

De remedial teacher geeft individueel vakkundige hulp aan leerlingen die, om uiteenlopende redenen (achterblijvende ontwikkeling, scholenwisseling, langdurig of chronisch ziek), vastlopen in het onderwijs.

 

Welke hulp wordt er geboden tijdens remedial teaching?

Remedial Teaching Nieuwleusen biedt de volgende begeleidingsvormen:

  • begeleiding aan kleuters
  • begeleiding bij het aanvankelijk leesproces
  • begeleiding bij het voortgezet leesproces
  • begeleiding bij spelling en taal
  • begeleiding bij woordenschat

 

 Kleuterbegeleiding is vooral bedoeld voor het voorkomen van problemen in groep 3. Er wordt op speelse en in een betekenis volle situatie aandacht besteed aan letters door middel van Voorschotbenadering.

 Leesbegeleiding kan bestaan uit:

-          het aanleren en automatiseren van klanken/letters in groep 2 en 3

-          het aanleren van de leeshandeling (hakken en plakken) in groep 2 en 3

-          hulp bij het aanvankelijk lezen in groep 3 en 4

-         hulp bij het voortgezet lezen vanaf groep 5 en hoger

-          aandacht voor leesplezier

-          aandacht voor leesbegrip, ‘begrijp ik wat ik lees’

-          aandacht voor begrijpend lezen

Connect, Ralfi of Sleeplezen®, 'alle teksten de baas' zijn de interventies voor de begeleiding

 

De begeleiding bij spelling, taal en woordenschat wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de methode die op de school wordt aangeboden met een interventiemethodiek.

De KWeC methodiek sluit prima aan bij elke spellingmethode die op school geboden wordt.

 

Wanneer uw kind een dyslexieverklaring heeft en vaardiger wil worden met het werken in Sprint (Plus) of Kurzweil  kan hij of zij ook terecht bij Remedial Teaching Nieuwleusen.

 

Tijdens de remedial teaching wordt ook aandacht besteed aan het zelfvertrouwen. Lekker in je vel zitten is een voorwaarde om te kunnen leren.